dr Martyna Jedlińska - Radca prawny
dr Martyna Jedlińska
Radca prawny
Wspólnik zarządzający
dr Dominik Bierecki - Adwokat
dr Dominik Bierecki
Adwokat
Wspólnik zarządzający
Marek Słomiński - Radca prawny
Marek Słomiński
Radca prawny
Dyrektor Zarządzający
Tomasz Sadowski  - Radca prawny
Tomasz Sadowski
Radca prawny
Dyrektor ds. Operacyjnych
Aleksandra Pawłowska – Stegienta - Radca Prawny
Aleksandra Pawłowska – Stegienta
Radca Prawny
Kierownik Działu Postępowania Sądowego
Magdalena Haintze-Suchocka - Adwokat
Magdalena Haintze-Suchocka
Adwokat
Kierownik Działu Egzekucji Sądowej
Katarzyna Buła - Adwokat
Katarzyna Buła
Adwokat
Magdalena Szewczyk - Adwokat
Magdalena Szewczyk
Adwokat
Kinga Żywicka - Radca prawny
Kinga Żywicka
Radca prawny
Aleksandra Włodarczyk - Radca prawny
Aleksandra Włodarczyk
Radca prawny
Wojciech Pałka - Radca Prawny
Wojciech Pałka
Radca Prawny
Kinga Strychalska - Radca Prawny
Kinga Strychalska
Radca Prawny
Anna Skorupska - Stanek - Adwokat
Anna Skorupska - Stanek
Adwokat
Paweł Wędzik - Radca Prawny
Paweł Wędzik
Radca Prawny
Anna Zarzycka - Radca prawny
Anna Zarzycka
Radca prawny
dr Aleksandra Brodecka  - Adwokat
dr Aleksandra Brodecka
Adwokat