Doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej – prawa autorskie, prawa pokrewne i własność przemysłowa w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Zarówno znaki towarowe, wynalazki jak i prawa autorskie stanowią często kluczowe składniki majątku przedsiębiorstwa lub twórcy. Sukces prowadzonej działalności gospodarczej zależy w dużej mierze od prawidłowego stosowania i zabezpieczenia tych praw przed niedozwolonym użytkiem i nieuprawnionym dostępem. Z kolei w transakcjach M&A i podziałach ustalenie podmiotów, którym przysługują poszczególne prawa własności intelektualnej oraz określenie ich wartości mają istotny wpływ na wycenę przedmiotu transakcji.

Zalety profesjonalnego doradztwa prawników w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej

Prawnicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w przedmiocie świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej, co pozwala na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, w szczególności z branży medialnej, gamingowej, agencji reklamowych, twórców i artystów – wykonawców.

Zespół prawników udziela wsparcia prawnego przy negocjowaniu i sporządzaniu lub opiniowaniu umów obejmujących przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz udzielanie zgody na wykorzystanie utworu (umowy licencji), w zakresie obrotu majątkowymi oraz osobistymi prawami autorskimi. Oferujemy także kompleksową obsługę z zakresu praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, podczas przeprowadzania analizy due diligence na potrzeby planowanych transakcji.

Reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach oraz sporach sądowych dotyczących m. in. ochrony praw i wynagrodzeń autorskich oraz ochrony dóbr osobistych twórcy. Kancelaria prowadzi także sprawy sporne ze stosunków z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Świadczymy usługi doradztwa dla firm IT oraz eCommerce w zakresie prowadzenie przez nie bieżącej działalności.

W ramach świadczonej pomocy prawnej zapewniamy także ochronę dóbr osobistych poprzez podejmowanie działań zmierzających do usunięcia naruszeń polegających m.in. na przedsądowym kontakcie z podmiotem naruszającym dobra osobiste, jak również w dochodzeniu przed sądem ochrony dóbr osobistych oraz należnego zadośćuczynienia za dokonane naruszenia.

Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi, zapewniającymi wsparcie przy rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów, zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i urzędami oferującymi ochronę międzynarodową.

Nasi prawnicy oferują pomoc prawną w formie udzielania pojedynczych porad, opracowywania indywidualnych projektów jak i kompleksową bieżącą obsługę podmiotów prowadzących działalność związaną z prawami autorskimi, prawami pokrewnymi lub własnością przemysłową. Prowadzimy także szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.

Ochrona własności intelektualnej i nowe technologie - obsługa startupów

Jesteśmy świadomi jak ważną kwestią w procesie opracowywania oraz wdrażania innowacji jest zapewnienie optymalnej formy prowadzonej działalności oraz ochrony prawnej nowopowstałej własności intelektualnej.

Na rzecz klientów z branży nowych technologii świadczymy usługi w zakresie optymalizacji organizacyjnoprawnej prowadzonej działalności, analizy ryzyk prawnych związanych z preferowanymi przez klienta metodami komercjalizacji opracowanej innowacji. Udzielamy także wsparcia prawnego w toku zawierania i wykonywania umów z inwestorami oraz umów zapewniających utrzymanie systemów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa (umowy licencyjne na oprogramowanie oraz umowy SLA).

Wyślij zapytanie