Własność intelektualna i prawa autorskie w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Prawnicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, co pozwala świadczyć kompleksowe usługi prawne m.in. na rzecz przedsiębiorców, w szczególności z branży medialnej, agencji reklamowych, twórców i artystów – wykonawców.

Zespół prawników udziela wsparcia prawnego przy negocjowaniu i sporządzaniu umów obejmujących przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.
Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych dotyczących m. in. ochrony praw i wynagrodzeń autorskich oraz ochrony dóbr osobistych twórcy. Kancelaria prowadzi także sprawy sporne ze stosunków z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi, zapewniającymi wsparcie przy rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów, zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i urzędami oferującymi ochronę międzynarodową.

Wyślij zapytanie