Umowy konsumenckie (w tym umowy Frankowe) w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria udziela pomocy konsumentom pomocy prawnej przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami. Wiedza naszych specjalistów pozwoli poznać i zrozumieć swoją sytuację prawną, a w wypadku naruszenia praw konsumenta, skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Szczególną grupą konsumentów którzy mogą potrzebować takiej asysty są klienci banków którzy zawarli umowy frankowe. Specjaliści kancelarii są w stanie pomóc takim osobom w obronie im należnych praw.

Kancelaria oferuje usługi w szczególności w zakresie:

  • doradztwa prawnego
  • dochodzenia należnych roszczeń
  • wsparcia merytorycznego przy zawarciu umowy ugody z bankami i innymi instytucjami
  • reprezentowania klienta w sporze sądowym
Wyślij zapytanie