Spółdzielnie w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu obsługi prawnej spółdzielni kontynuując w tym zakresie dziedzictwo prof. Adama Jedlińskiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki prawa spółdzielczego. Eksperci z zakresu prawa spółdzielczego, dr Martyna Jedlińska i dr Dominik Bierecki świadczą usługi pomocy prawnej polegające na sporządzaniu opinii prawnych mających na celu wykorzystanie wypracowanych w nich tez w postępowaniach spornych kształtujących się na gruncie stosunków członkostwa w spółdzielni lub na gruncie funkcjonowania organów spółdzielni, a także na gruncie relacji spółdzielni do organów administracji publicznej.

Ponadto, eksperci Kancelarii z zakresu prawa spółdzielczego świadczą pomoc prawną w zakresie:

  • zakładania spółdzielni oraz przygotowywaniu lub zmiany ich statutów,
  • obsługi organów spółdzielni (walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli, zarządu, rady nadzorczej, zebrań grup członkowskich) oraz uczestnictwa w ich posiedzeniach,
  • reprezentacji spółdzielni lub jej członków w postępowaniach sądowych związanych z zaskarżeniem uchwały organu spółdzielni
  • reprezentacji w postępowaniach spornych między spółdzielnią a członkami jej zarządu lub rady nadzorczej,
  • reprezentacji spółdzielni w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
  • likwidacji i upadłości spółdzielni.

Eksperci Kancelarii z zakresu prawa spółdzielczego mają doświadczenie w obsłudze prawnej różnego rodzaju spółdzielni: spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, banków spółdzielczych, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni rolniczych i spółdzielni energetycznych.
Ponadto, zespół Kancelarii prezentuje unikalne doświadczenie w obsłudze działalności spółdzielni w wymiarze transgranicznym.

Wyślij zapytanie