Procesy sądowe w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji klientów w procesach sądowych w sądach powszechnych, administracyjnych, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w ramach innych postępowań. Profesjonalni pełnomocnicy procesowi, ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i świadomość napięcia towarzyszącego postępowaniom sądowym, dbają o interesy klientów ze szczególną starannością.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • reprezentację przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi,
  • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • udział w postępowaniach koncesyjnych, zgłoszeniowych czy pozwoleniowych,
  • prowadzenie i przygotowanie negocjacji przedprocesowych i polubownych,
  • prowadzenie i organizację sporów, w tym sporów zbiorowych.

Wyślij zapytanie