Prawo spadkowe w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Naszą wiedzę i doświadczenie w świadczeniu porad prawnych z zakresu prawa spadkowego kierujemy zarówno do spadkobierców, spadkodawców uprawionych do zachowku, obdarowanych, a także wierzycieli spadkowych.

Nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają w zakresie wszystkich kwestii związanych z prawem spadkowym. Udzielamy porad prawnych w zakresie:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • testamentu,
 • dziedziczenia ustawowego,
 • zachowku,
 • zapisu (w tym zapis windykacyjny),
 • dział spadku,
 • długów spadkowych,
 • wydziedziczenia,
 • uznania spadkobiercy za niegodnego,
 • zabezpieczenia spadku.

Sprawy spadkowe, oprócz tego, że charakteryzują się najczęściej skomplikowanym stanem faktycznym, są również długotrwałe. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, specjalizującego się w prawie spadkowym. Pomożemy w:

 • analizie treści testamentu,
 • wyjaśnieniu prawnych konsekwencji,
 • procedurze związanej z odrzuceniem zadłużonego spadku,
 • przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
 • obronie przed roszeniami o zachowek, a także w kwestii wydziedziczenia, czy uznania za niegodnego.

Nasi specjaliści do każdej ze spraw podchodzą rzeczowo i indywidualnie.

Zabezpieczenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku

W imieniu naszych klientów występujemy do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku oraz o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. Składamy wnioski o zabezpieczenie spadku w sytuacji, gdy istnieje groźba naruszenia rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy.

Prawo spadkowe: Zachowek

Nasza kancelaria adwokacka w Gdyni świadczy pomoc w zakresie spraw o zachowek. W pierwszej kolejności pomagamy w ustaleniu kręgu osób uprawnionych do zachowku.  Następnie przygotowujemy pozew o zachowek oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądem. Bronimy również naszych klientów przed roszczeniami związanymi z zachowkiem, opracowując najefektywniejszą strategię procesową w tym zakresie.

Prawo spadkowe: Dział spadku

Sporządzamy umowy o dział spadku, jak również, jeżeli nie dokonano umownego działu spadku, reprezentujemy naszych klientów w podstępowaniu o sądowy dział spadku. Pomagamy w ustaleniu składu i wartości spadku ulegającemu podziałowi. Jeżeli zachodzą ku temu przesłanki, łączymy w jednym postępowaniu dział spadku i zniesienie współwłasności. Gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Doradzamy w kwestii zaliczania darowizn na schedę spadkową.

Prawo spadkowe: Długi spadkowe

Niejednokrotnie oprócz majątku można odziedziczyć również długi. Naszym klientom doradzamy, jak uniknąć długów spadkowych. Adwokat lub radca prawny z naszej kancelarii w Gdyni, w oparciu o przekazany przez klienta stan faktyczny, oceni, w jaki sposób należy przyjąć spadek, lub wskaże, czy najlepszym rozwiązaniem, w celu uniknięcia długów spadkowych, nie będzie odrzucenie spadku. Jeżeli wiadomo, że spadkodawca pozostawił same długi, można wybrać odrzucenie spadku w całości, przy czym w takim wypadku zadłużenie spadkowe może przejść na dzieci lub innych krewnych. W takich przypadkach warto zasięgnąć porady adwokata lub radcy prawnego w kwestii zabezpieczenia najbliższych przed odziedziczeniem długów spadkowych.

Uznanie spadkobiercy za niegodnego

W imieniu naszych klientów sporządzamy pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego. Oceniamy, czy istnieją przesłanki pozwalające na uznanie spadkobiercy za niegodnego. W sprawach tego typu najistotniejsze jest właściwe uzasadnienie żądania. Dlatego, w naszej opinii, tak ważne jest skorzystanie z pomocy adwokata bądź radcy prawnego, który zapewni naszym klientów wsparcie prawne w trakcie skomplikowanego postępowania sądowego i skutecznie doprowadzi do uznania spadkobiercy za niegodnego.

Prawo spadkowe: Wydziedziczenie

Spadkodawca może w testamencie pozbawić członka rodziny nawet prawa do zachowku. Mamy wtedy do czynienia z wydziedziczeniem. Naszym klientom wskażemy, jakie są warunki wydziedziczenia oraz w jaki sposób sporządzić testament, aby dokonać skutecznego wydziedziczenia.

Adwokat lub radca prawny, będący do Państwa dyspozycji w naszej kancelarii w Gdyni, oferuje wsparcie prawne oraz udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, sporządza projekty umów dotyczących spadku oraz reprezentuje naszych klientów przed sądem. Cechuje nas profesjonalne i indywidualne podejście do każdego klienta. Prowadzimy sprawy spadkowe głównie w Trójmieście (Gdynia, Gdańsk, Sopot). W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów na terenie całego kraju. Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną wszystkim uczestnikom postępowań spadkowych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wyślij zapytanie