Prawo rodzinne w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw  z zakresu prawa rodzinnego.

W pierwszej kolejności dedykowany do Państwa obsługi radca prawny lub adwokat, który specjalizuje się w prawie rodzinnym, podczas osobistego spotkania udzieli niezbędnej porady prawnej, a następnie w zależności od Państwa decyzji dalej poprowadzi sprawę, w tym również przed sądem rodzinnym.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących relacji pomiędzy małżonkami, w tym spraw o:

  • rozwód,
  • separację,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • podział majątku wspólnego po rozwodzie,

jak również ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, w tym spraw o:

  • alimenty,
  • uregulowanie władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi,
  • przysposobienie.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Wskazujemy naszym klientom wszelkie możliwe rozwiązania i wybieramy rozwiązanie najkorzystniejsze dla nich. Na życzenie naszych klientów skutecznie przeprowadzamy mediacje między rozwodzącymi się małżonkami w sprawach dotyczących alimentów, podziału majątku, opieki i kontaktów z dziećmi, jak również udzielamy pomocy we wszelkich innych sprawach dotyczących rodziny znajdującej się w stanie rozpadu.

Prawo rodzinne: Rozwód i Separacja

Niejednokrotnie, zanim dojdzie do rozwodu, celowe jest, m.in. z powodów majątkowych, ustalenie separacji. Sąd orzeknie separację również wtedy, gdy nie zachodzą przesłanki orzeczenia rozwodu, tj. gdy ustanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami nie ma jeszcze charakteru trwałego. Świadczymy pomoc w zakresie spraw o separację. Doradzamy naszym klientom, jak przygotować się do sprawy o rozwód. Prowadzimy sprawy o rozwód  zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie. Bogate doświadczenie w tej materii pozwala nam opracować jak najefektywniejszą strategię procesową dopasowaną indywidualnie do potrzeb naszych klientów. Skutecznie przygotowujemy naszych klientów do przesłuchania przed sądem rodzinnym na rozprawie rozwodowej.

Podział majątku

Pomagamy naszym klientom w wynegocjowaniu najkorzystniejszych warunków finansowych podziału majątku. Jeżeli nie uda się porozumieć ze stroną przeciwną w kwestii zgodnego podziału, występujemy w imieniu naszych klientów ze sprawą o podział majątku w odrębnym postępowaniu po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Wiemy, jak ważne jest ustalenie zasad opieki nad małoletnim dzieckiem oraz ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Wskazujemy naszym klientom najkorzystniejsze rozwiązania w tym przedmiocie.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom w takim samym zakresie. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym sporządzi przedmiotowe porozumienie. W przypadku nadużywania władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica, świadczymy pomoc w zakresie jej ograniczenia, bądź pozbawienia.

Alimenty

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi zarówno sprawy o alimenty na rzecz małoletniego dziecka, jak i  na rzecz małżonków po rozwodzie. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy sprawy zarówno o obniżenie, jak i podwyższenie alimentów. Nasz adwokat lub radca prawny dąży do tego, by uzyskać dla naszych klientów jak najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu alimentów. Pomagamy naszym klientom w wykazaniu kosztów utrzymania dziecka, jak i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, jak również doradzamy, jak skutecznie odeprzeć zbyt wygórowane żądania w zakresie roszczeń alimentacyjnych.

Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym poprowadzi w imieniu naszych klientów postępowanie z zakresu ustalenia, jak i zaprzeczenia ojcostwa. W pozwie o ustalenie ojcostwa występujemy m. in. również z roszczeniami o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka czy o nadanie dziecku nazwiska ojca.

Świadczymy usługi głównie na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów na terenie całego kraju. Zapraszamy do naszej kancelarii w Gdyni.

Wyślij zapytanie