Prawo pracy w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy stanowi jeden z głównych przedmiotów działalności Kancelarii. Nasi adwokaci i radcowie prawni posiadają bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji pracowników i pracodawców w sporach związanych ze stosunkiem pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwolnienia grupowe, mobbing, dyskryminacja) oraz w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania pracodawcy, w tym wzorów umów, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania. Udzielamy również pomocy prawnej w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przygotowujemy opinie prawne związane z tematyką z zakresu prawa pracy.

Wyślij zapytanie