Porady prawne z zakresu ubezpieczeń w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

  • Przedsądowa i sądowa likwidacja szkód na zlecenie ubezpieczyciela

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi procesu likwidacji szkód prowadzonych na rzecz ubezpieczycieli, zarówno na etapie przedsądowym, jak i podczas procesów sądowych.

Aktywne uczestnictwo w procedurze likwidacji szkód na przestrzeni lat pozwoliło na szczegółowe poznanie problematyki związanej z tym procesem, a co za tym idzie na zrozumieniu źródeł zajmowanych przez ubezpieczycieli stanowisk.

  • Uzyskiwanie odszkodowań

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań mających na celu uzyskiwanie świadczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w następstwie różnego rodzaju zdarzeń losowych. Z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym uzyskując należne im odszkodowania z tytułu między innymi szkód komunikacyjnych, medycznych, rolniczych, turystycznych oraz powstałych w następstwie wszelkich innych nieszczęśliwych zdarzeń.

  • Obsługa spraw regresowych

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz ubezpieczyciela w zakresie obsługi prawnej spraw regresowych na etapie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Wyślij zapytanie