Ochrona dóbr osobistych w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria Jedliński Bierecki i Wspólnicy zapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. W czasach postępu technologicznego, a w szczególności dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych ochrona wartości, takich jak dobre imię, prywatność czy wizerunek, coraz częściej stanowi przedmiot licznych sporów sądowych i pozasądowych. Świadczone przez Kancelarię usługi doradztwa prawnego dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych, dla których szczególnie istotną jest kwestia ochrony dobrego imienia prowadzonych przez nie przedsiębiorstw.

W zakres świadczonych przez Kancelarię w tym sektorze usług wchodzą w szczególności:

  • opracowanie strategii procesowej oraz reprezentacja Klientów, w tym spółek i członków ich organów w procesach sądowych o naruszenie dóbr osobistych, jak również o roszczenia na gruncie prawa prasowego,
  • negocjacje treści ugód dotyczących naruszeń dóbr osobistych, takich jak wizerunek czy prawo do prywatności,
  • doradztwo w postępowaniach mediacyjnych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych,
  • analiza prawna materiałów prasowych, telewizyjnych oraz treści zamieszczanych w przestrzeni internetowej pod kątem naruszenia dóbr osobistych,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów z perspektywy przepisów regulujących ochronę dóbr osobistych.

Kancelaria Jedliński Bierecki i Wspólnicy nabyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów z omawianego zakresu, reprezentując m.in. członków organów spółek działających na rynku medialnym, w tym prezesów spółek telewizyjnych, a także prezydentów miast.   

Wyślij zapytanie