Doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria świadczy profesjonalne, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego zarówno materialnego, jak i procesowego.
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje bardzo szerokie spektrum usług, w tym w szczególności doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego, reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych na każdym etapie, czy sporządzanie opinii prawnych w różnych dziedzinach materialnego prawa administracyjnego (między innymi prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego i innych).

Prawnicy Kancelarii posiadają również doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
Mając na względzie specyfikę funkcjonowania samorządów oraz znając charakter problemów prawnych, które towarzyszą ich działalności jesteśmy w stanie zapewnić niezbędną pomoc prawną na każdym polu ich działania.
W ramach obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego oferujemy przede wszystkim opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, przygotowywanie opinii prawnych, zapewnienie reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również koordynację bieżącej obsługi prawnej urzędu.

Wyślij zapytanie