Doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Prawo administracyjne zarówno materialne, jak i procesowe stanowi niezwykle wyspecjalizowaną dziedzinę prawa. W zakresie przepisów prawa administracyjnego mogą swobodnie się poruszać jedynie osoby o szerokiej wiedzy teoretycznej i bogatym doświadczeniu praktycznym. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy stanowią zespół osób gwarantujących kompleksowe spojrzenie na świadczenie usług z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Specjaliści zatrudnieni w naszej kancelarii prawnej posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej gmin oraz powiatów, państwowych i samorządowych osób prawnych, samorządowych zakładów budżetowych, a także osób fizycznych i prawnych.

Zalety współpracy z profesjonalnym zespołem prawników

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię ma charakter kompleksowy i dotyczy wszystkich dziedzin prawa i wszystkich spraw, w których pojawia się jakikolwiek problem prawny. Znając jednak specyfikę funkcjonowania samorządów oraz rozwiązując problemy prawne, które towarzyszą ich działalności jesteśmy w stanie zapewnić niezbędną pomoc prawną na każdym polu ich działania. Oferujemy profesjonalne porady prawne skierowane do firm prywatnych i organów administracji publicznej. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje szerokie spektrum usług, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach sądowo-administracyjnych na każdym ich etapie, sporządzania opinii prawnych w różnych dziedzinach prawa materialnego – między innymi z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa wodnego, gospodarki komunalnej, prawa finansów publicznych, ochrony danych osobowych czy z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Kompleksowy zakres pomocy prawnej w zakresie prawa administracyjnego

W ramach obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej danego podmiotu przy uwzględnieniu specyfiki określonego urzędu. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, obsługa realizowana jest zarówno poprzez osobistą obecność radcy prawnego kancelarii prawnej w czasie uzgodnionym, jak i poprzez nowoczesne formy komunikacji (np. droga poczty elektronicznej, rozmowa telefoniczna, komunikatory elektroniczne). Kilkunastoosobowy zespół profesjonalnych prawników stanowi gwarancję uzyskania szybkiej i skutecznej porady prawnej. W ramach współpracy oferujemy między innymi:

  • bieżące udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom urzędu na dyżurach celem umożliwienia bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
  • opracowywanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością jednostki samorządowej,
  • opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego,
  • reprezentację jednostek w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych, w których bierze udział gmina lub jednostka jej podległa,
  • obsługę prawną sesji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, a także udział w spotkaniach, w których konieczna jest obecność pełnomocnika gminy lub jednostek jej podległych, w tym udział na komisjach i sesjach rad gmin i powiatu celem bieżącego wyjaśniania pojawiających się wątpliwości prawnych,
  • reprezentowanie jednostki przy zawieraniu umów, w tym pomoc w prowadzonych przez jednostki samorządowe konsultacjach, negocjacjach i rozmowach,
  • opiniowanie umów i porozumień,
  • analizę i opracowanie wniosków, podań i wszelkiego rodzaju pism,
  • nadzór prawny nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

W razie potrzeby reprezentujemy naszych Klientów i świadczymy usługi prawne na terenie całego kraju. Pragniemy zachęcić do kontaktu z Kancelarią Jedliński, Bierecki i Wspólnicy celem przedstawienia swojego problemu lub sprawy. Nasz adwokat lub radca prawny zaproponuje najbardziej korzystne rozwiązanie problemowej kwestii.

Wyślij zapytanie