Obsługa spółek prawa handlowego w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie spółkom prawa handlowego w przedmiocie takich zagadnień jak łączenia, podział i ich przekształcenia. Aktywnie wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacyjnych związanych z akwizycjami.

Kancelaria oferuje usługi w szczególności w zakresie:

  • badań stanu prawnego spółek (due diligence),
  • opracowania prawnej i podatkowej koncepcji procesów akwizycyjnych,
  • zbywania i nabywania spółek oraz aktywów,
  • restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw/ grup kapitałowych,
  • doradztwa po-transakcyjnego.

Wyślij zapytanie