Energetyka i paliwa

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz branży oświetleniowej. Mając na uwadze konieczność kompleksowej obsługi prawnej podmiotów rynku energetycznego, zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, doradztwo w zakresie:

  • wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną,
  • badania stanu prawnego infrastruktury energetycznej,
  • prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznych.

Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów dla przedsiębiorców działających na rynku energetycznym, opracowywaniem opinii oraz ekspertyz prawnych, a także reprezentowaniem Klientów w postępowaniach przed sądami i organami, w tym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyślij zapytanie