Jedliński, Bierecki  i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.  w roku 2020 uzyskała w ramach umowy POIR.03.04.00-22-0233/20-00 dofinansowanie projektu:  Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4.

Celem Projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 183 491,31 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.