Raport Grupy Banku Światowego

Raport Grupy Banku Światowego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się treścią obszernego raportu Grupy Banku Światowego o tytule "Enabling the Business of Agriculture 2019”, którego współautorem jest  dr Dominik Bierecki.


Raport skupia się na przedstawieniu wskaźników mierzących przepisy prawne i procedury biurokratyczne wpływające na rolników w 101 krajach. Badania obejmują osiem obszarów tematycznych: zaopatrzenie w nasiona, rejestrację nawozu, zapewnienie wody, rejestrację maszyn, utrzymanie zwierząt gospodarskich, ochronę zdrowia roślin, handel żywnością i dostęp do finansowania. Podkreślono najlepsze wyniki na świecie i kraje, które dokonały najbardziej znaczących ulepszeń regulacyjnych we wspieraniu rolników.


Raport obrazuje również wpływ płynności finansowej i kredytów udzielanych przez unie kredytowe (credit unions), które w Polsce stanowią spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, na rozwój rolnictwa na świecie.

Raport dostępny na stronie: https://eba.worldbank.org/en/reports


Źródło: World Bank Group


Photo by Peter Kleinau on Unsplash