Prosta Spółka Akcyjna: Narodziny startupów mają być łatwiejsze

Prosta Spółka Akcyjna: Narodziny startupów mają być łatwiejsze

08-01-2020

Prosta Spółka Akcyjna to odpowiedź resortu przedsiębiorczości i technologii na problem dotyczący coraz większej ilości polskich firm, które nie są w stanie przetrwać nawet jednego roku od momentu ich założenia. Według danych GUS prawie 30 % firm upada już