Upadłość konsumencka również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Upadłość konsumencka również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

23-11-2020

Uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych

Uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych

27-10-2020

Do końca roku 2020 roku powinny zakończyć się prace nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r., zwanej ustawą odległościową.

Prawo pracy a koronawirus – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Prawo pracy a koronawirus – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

10-06-2020

Epidemia koronawirusa dotknęła bez wątpienia wszystkich ludzi na całym świecie. Niektórym przyszło zapłacić najwyższą cenę jaką jest życie i zdrowie, innych epidemia dotknęła jedynie w sferze gospodarczej.

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe formy pomocy

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe formy pomocy

25-05-2020

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw Tarcza antykryzysowa 3.0., zwana w dalszej części artykułu Tarczą 3.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

21-04-2020

W artykule przedstawione są najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwaną w dalszej części artykułu Tarczą 2.0.

„Tarcza antykryzysowa” – szansa dla przedsiębiorców?

„Tarcza antykryzysowa” – szansa dla przedsiębiorców?

09-04-2020

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych usta

Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

09-04-2020

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19 przez przedsiębiorców, którzy nie przewidują obniżenia pracownikom wynagrodzeń

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

05-02-2020

Pragniemy przypomnieć, iż z w ostatnim czasie weszły w życie nowelizacje przepisów regulujących funkcjonowanie spółek prawa handlowego. W związku z powyższym, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyspecyfikowane poniżej, najistotniejsze modyfikacje w prz

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

23-01-2020

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła duże ożywienie w świecie prawniczym. Spowodowane jest to tym, że ów akt legislacyjny nanosi istotne zmiany w istniejącym porządku prawn

Raport Grupy Banku Światowego

Raport Grupy Banku Światowego

15-01-2020

Raport skupia się na przedstawieniu wskaźników mierzących przepisy prawne i procedury biurokratyczne wpływające na rolników w 101 krajach. Badania obejmują osiem obszarów tematycznych: zaopatrzenie w nasiona, rejestrację nawozu, zapewnienie wody, rejestra