Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

05-02-2020

Pragniemy przypomnieć, iż z w ostatnim czasie weszły w życie nowelizacje przepisów regulujących funkcjonowanie spółek prawa handlowego. W związku z powyższym, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyspecyfikowane poniżej, najistotniejsze modyfikacje w prz

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

23-01-2020

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła duże ożywienie w świecie prawniczym. Spowodowane jest to tym, że ów akt legislacyjny nanosi istotne zmiany w istniejącym porządku prawn

Raport Grupy Banku Światowego

Raport Grupy Banku Światowego

15-01-2020

Raport skupia się na przedstawieniu wskaźników mierzących przepisy prawne i procedury biurokratyczne wpływające na rolników w 101 krajach. Badania obejmują osiem obszarów tematycznych: zaopatrzenie w nasiona, rejestrację nawozu, zapewnienie wody, rejestra