Prawne determinanty rozwoju spółdzielni rolników i spółdzielni energetycznych w Polsce

Prawne determinanty rozwoju spółdzielni rolników i spółdzielni energetycznych w Polsce

03-09-2021

Wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy i prawa pracownika

Wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy i prawa pracownika

05-07-2021

Wypadek przy pracy, tak jak każdy inny wypadek, zdecydowanie jest zdarzeniem, którego wszyscy chcieliby uniknąć. Jednak życie potrafi pisać różne scenariusze, a człowiek powinien być zawsze przygotowany na wszystko. Dlatego też, warto znać ogólne reguły p

Specjalizacja lekarska w trybie pozarezydenckim nie może mieć charakteru wolontariatu

Specjalizacja lekarska w trybie pozarezydenckim nie może mieć charakteru wolontariatu

18-06-2021

Każdy absolwent wydziału lekarskiego otrzymuje tytuł lekarza. Niestety, pozyskanie tytułu nie uprawnia do wykonywania zawodu. pecjalizacja może odbywać się w trybie rezydentury lub w trybie pozarezydenckim. Różnica między tymi dwoma trybami różni się tak

Które normy prawa pracy mają charakter norm ius cogens?

Które normy prawa pracy mają charakter norm ius cogens?

18-06-2021

Normy bezwzględnie wiążące są to normy prawne, od których strony stosunku prawnego nie mogą czynić żadnych odstępstw.

Jak prawo pracy chroni kobietę w ciąży?

Jak prawo pracy chroni kobietę w ciąży?

18-06-2021

Powszechnie wiadomo, że ciąża to wyjątkowy stan, a kobieta w tym czasie powinna szczególnie dbać o siebie. Jednak nie tylko na niej spoczywa ten obowiązek. Przepisy prawa pracy zawierają bowiem szereg norm mających na celu ochronę praw kobiet w ciąży. Kor

Wypowiedzenie umowy o pracę – co należy wiedzieć przed jego złożeniem?

Wypowiedzenie umowy o pracę – co należy wiedzieć przed jego złożeniem?

07-04-2021

Obecnie coraz rzadziej pracownicy decydują się na pozostawanie w jednym zakładzie pracy długie lata. Przyczyn zmiany pracy jest naprawdę wiele. To chęć rozwijania się, przebranżowienia, awansu czy po prostu chcemy więcej zarabiać lub nie odpowiada nam atm

Tarcza antykryzysowa 8.0 dla przedsiębiorców. Kto może skorzystać z nowych przepisów?

Tarcza antykryzysowa 8.0 dla przedsiębiorców. Kto może skorzystać z nowych przepisów?

25-03-2021

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia takich jak świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności

Tarcza antykryzysowa 7.0. Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

Tarcza antykryzysowa 7.0. Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

16-03-2021

W dniu 1 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Upadłość konsumencka również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Upadłość konsumencka również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

23-11-2020

Uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych

Uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych

27-10-2020

Do końca roku 2020 roku powinny zakończyć się prace nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r., zwanej ustawą odległościową.

Prawo pracy a koronawirus – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Prawo pracy a koronawirus – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

10-06-2020

Epidemia koronawirusa dotknęła bez wątpienia wszystkich ludzi na całym świecie. Niektórym przyszło zapłacić najwyższą cenę jaką jest życie i zdrowie, innych epidemia dotknęła jedynie w sferze gospodarczej.

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe formy pomocy

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe formy pomocy

25-05-2020

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw Tarcza antykryzysowa 3.0., zwana w dalszej części artykułu Tarczą 3.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

21-04-2020

W artykule przedstawione są najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwaną w dalszej części artykułu Tarczą 2.0.

„Tarcza antykryzysowa” – szansa dla przedsiębiorców?

„Tarcza antykryzysowa” – szansa dla przedsiębiorców?

09-04-2020

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych usta

Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

09-04-2020

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19 przez przedsiębiorców, którzy nie przewidują obniżenia pracownikom wynagrodzeń

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

05-02-2020

Pragniemy przypomnieć, iż z w ostatnim czasie weszły w życie nowelizacje przepisów regulujących funkcjonowanie spółek prawa handlowego. W związku z powyższym, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyspecyfikowane poniżej, najistotniejsze modyfikacje w prz

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

23-01-2020

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła duże ożywienie w świecie prawniczym. Spowodowane jest to tym, że ów akt legislacyjny nanosi istotne zmiany w istniejącym porządku prawn

Raport Grupy Banku Światowego

Raport Grupy Banku Światowego

15-01-2020

Raport skupia się na przedstawieniu wskaźników mierzących przepisy prawne i procedury biurokratyczne wpływające na rolników w 101 krajach. Badania obejmują osiem obszarów tematycznych: zaopatrzenie w nasiona, rejestrację nawozu, zapewnienie wody, rejestra