Odpowiedzialność cywilna pośrednika nieruchomości

Odpowiedzialność cywilna pośrednika nieruchomości

27-07-2020

Rosnąca liczba inwestycji budowlanych oraz coraz szybszy rozwój rynku najmu determinują zapotrzebowanie na usługi związane z obsługą transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.