Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu

Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu

01-12-2020

Na gruncie przepisów unijnych prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta, w tym również koszty, których wysokość nie jest zależna od długoś

Dalsze oczekiwanie na jednolite orzecznictwo w sprawach frankowych

Dalsze oczekiwanie na jednolite orzecznictwo w sprawach frankowych

09-01-2020

Z całą stanowczością można stwierdzić, że w okresie ostatnich trzech miesięcy nastąpiło apogeum w kwestii spraw dotyczących kredytów frankowych. Zgodnie z udostępnionymi przez Związek Banków Polskich danymi od początku października do sądów wpłynęło około

Wyrok TSUE, a przyszłość kredytów frankowych

Wyrok TSUE, a przyszłość kredytów frankowych

09-01-2020

W czwartek 3 października tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie kredytów frankowych i zdecydowanie należy stwierdzić, iż jest on po myśli kredytobiorców.