Odpowiedzialność cywilna pośrednika nieruchomości

Odpowiedzialność cywilna pośrednika nieruchomości

27-07-2020

Rosnąca liczba inwestycji budowlanych oraz coraz szybszy rozwój rynku najmu determinują zapotrzebowanie na usługi związane z obsługą transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

Bezzwrotne dotacje dla firm - jak skorzystać z programu „Wsparcie prawne dla start-upów”

Bezzwrotne dotacje dla firm - jak skorzystać z programu „Wsparcie prawne dla start-upów”

23-07-2020

Bezzwrotne dotacje na pomoc prawą dla firm – czym jest i jak skorzystać z programu „Wsparcie prawne dla start-upów”

Prawo pracy a koronawirus – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Prawo pracy a koronawirus – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

10-06-2020

Epidemia koronawirusa dotknęła bez wątpienia wszystkich ludzi na całym świecie. Niektórym przyszło zapłacić najwyższą cenę jaką jest życie i zdrowie, innych epidemia dotknęła jedynie w sferze gospodarczej.

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe formy pomocy

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe formy pomocy

25-05-2020

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw Tarcza antykryzysowa 3.0., zwana w dalszej części artykułu Tarczą 3.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

21-04-2020

W artykule przedstawione są najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwaną w dalszej części artykułu Tarczą 2.0.

„Tarcza antykryzysowa” – szansa dla przedsiębiorców?

„Tarcza antykryzysowa” – szansa dla przedsiębiorców?

09-04-2020

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych usta

Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

09-04-2020

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19 przez przedsiębiorców, którzy nie przewidują obniżenia pracownikom wynagrodzeń

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółek

05-02-2020

Pragniemy przypomnieć, iż z w ostatnim czasie weszły w życie nowelizacje przepisów regulujących funkcjonowanie spółek prawa handlowego. W związku z powyższym, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyspecyfikowane poniżej, najistotniejsze modyfikacje w prz

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

Postępowanie w sprawach gospodarczych – czy warto?

23-01-2020

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła duże ożywienie w świecie prawniczym. Spowodowane jest to tym, że ów akt legislacyjny nanosi istotne zmiany w istniejącym porządku prawn

Raport Grupy Banku Światowego

Raport Grupy Banku Światowego

15-01-2020

Raport skupia się na przedstawieniu wskaźników mierzących przepisy prawne i procedury biurokratyczne wpływające na rolników w 101 krajach. Badania obejmują osiem obszarów tematycznych: zaopatrzenie w nasiona, rejestrację nawozu, zapewnienie wody, rejestra

Wzmocniona ochrona członków SKOK : przełomowa uchwała Sądu Najwyższego

Wzmocniona ochrona członków SKOK : przełomowa uchwała Sądu Najwyższego

14-01-2020

Głośnym echem w świecie prawniczym odbiła się uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku o sygn. III CZP 42/19 odmawiająca syndykowi uprawnienia do domagania się dwukrotności wartości udziału na pokrycie strat kasy, jeżeli przed ogłoszeniem upad

Dalsze oczekiwanie na jednolite orzecznictwo w sprawach frankowych

Dalsze oczekiwanie na jednolite orzecznictwo w sprawach frankowych

09-01-2020

Z całą stanowczością można stwierdzić, że w okresie ostatnich trzech miesięcy nastąpiło apogeum w kwestii spraw dotyczących kredytów frankowych. Zgodnie z udostępnionymi przez Związek Banków Polskich danymi od początku października do sądów wpłynęło około

Wyrok TSUE, a przyszłość kredytów frankowych

Wyrok TSUE, a przyszłość kredytów frankowych

09-01-2020

W czwartek 3 października tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie kredytów frankowych i zdecydowanie należy stwierdzić, iż jest on po myśli kredytobiorców.

Czy obrany przez ustawodawcę kierunek zmian jest korzystny dla polskich przedsiębiorstw? Ostatnie zmiany KSH

Czy obrany przez ustawodawcę kierunek zmian jest korzystny dla polskich przedsiębiorstw? Ostatnie zmiany KSH

09-01-2020

Na przestrzeni ostatniego roku polski ustawodawca wprowadził szereg nowelizacji ściśle związanych z prawem spółek handlowych, a zatem bezpośrednio wpływających na sytuację polskich przedsiębiorców.

Prosta Spółka Akcyjna: Narodziny startupów mają być łatwiejsze

Prosta Spółka Akcyjna: Narodziny startupów mają być łatwiejsze

08-01-2020

Prosta Spółka Akcyjna to odpowiedź resortu przedsiębiorczości i technologii na problem dotyczący coraz większej ilości polskich firm, które nie są w stanie przetrwać nawet jednego roku od momentu ich założenia. Według danych GUS prawie 30 % firm upada już

Zasady spółdzielcze nie dla syndyków

Zasady spółdzielcze nie dla syndyków

08-01-2020

Środowisko spółdzielcze z uznaniem przyjęło wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III CZP 42/19). Przedstawione w nim stanowisko w pełni zgadza się za podstawowymi i uznanymi na całym świecie zasadami spółdzielczości jakie stanowią d