Wojciech Pałka - Radca Prawny

Wojciech Pałka

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu egzekucji wierzytelności. Zajmuje się wszechstronnym doradztwem prawnym świadczonym na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Doświadczenie zdobywał w olsztyńskich i warszawskich kancelariach prawnych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.