Wiktor Witkowski  - Radca prawny

Wiktor Witkowski

Radca prawny

Ukończył jednolite studia magisterskiej w 2013 roku na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2014-2016 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej i Prawa nowych Technologii. W 2020 roku został wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W swojej praktyce zawodowej skupia się przede wszystkim na sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia sporów sądowych. Z uwagi na dużą styczność osobistą ze środowiskiem artystycznym jego szczególnym zainteresowaniem cieszy się prawo autorskie i pokrewne, prawo własności przemysłowej oraz praktyczne aspekty działalności twórczej.

W Kancelarii Wiktor Witkowski zajmuje się prawem autorskim, prawem zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem umów konsumenckich oraz windykacją roszczeń majątkowych, a także prawem zamówień publicznych.