Tomasz Sadowski  - Radca prawny

Tomasz Sadowski

Radca prawny
Dyrektor ds. Operacyjnych

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie zobowiązań, w tym w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, a także przekształceń podmiotów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze korporacyjnej klientów Kancelarii zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, co pozwala na zrozumienie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach Klientów. Szczególne zainteresowanie poświęca prawu własności intelektualnej oraz nowym technologiom, zaś swoją wiedzę w tym zakresie poszerzał podczas prowadzonych wyłącznie przez praktyków studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał  m.in. podczas staży w organach administracji państwowej oraz zasiadając w organach organizacjach pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich, które odbył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy, z którą związany jest od roku 2011, odpowiada za koordynację pracy działów Kancelarii.