śp. prof. dr hab. Adam Jedliński - Radca Prawny

śp. prof. dr hab. Adam Jedliński

Radca Prawny
Założyciel Kancelarii

Założyciel Kancelarii Jedliński i Wspólnicy, ekspert z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa spółdzielczego. Jego rozległe doświadczenie zostało niejednokrotnie wykorzystane przez Sejm RP, który powierzył mu pracę nad licznymi ustawami, w tym ustawie o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych czy upadłości konsumenckiej.

Profesor Jedliński przez lata związany był z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako student, a następnie nauczyciel akademicki, który na gdańskiej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jego rozprawa habilitacyjna traktująca o członkostwie w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej została obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Jego działalność docenił m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczając go Krzyżem Zasługi oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, rekomendując Profesora do odznaczenia ProPatria i ProMemoria.