Paweł Wędzik - Radca Prawny

Paweł Wędzik

Radca Prawny

Ukończył studia prawnicze w 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2016-2018 odbył aplikację radcowską, obecnie wpisany jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie zobowiązań, w szczególności w zakresie umów konsumenckich, jak również umów związanych z obrotem gospodarczym. Istotną część jego działalności zawodowej stanowi również obsługa spraw upadłościowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki upadłości konsumenckiej, a także szeroko rozumiana windykacja roszczeń majątkowych.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i prawa gospodarczego, tworzy i opiniuje projekty umów oraz sporządza opinie prawne.