Mateusz Szczurek

Adwokat

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Przeprowadzał całościowo procesy przekształceń, fuzji i przejęć zarówno spółek prawa handlowego, jak i fundacji oraz stowarzyszeń. Uczestniczył w audytach prawnych due diligence, a także transakcjach i projektach typu joint venture.  Zajmuje się również tematyką dokapitalizowania spółek poprzez podwyższanie kapitału zakładowego, dopłaty, pożyczki oraz emisje akcji i obligacji.

Reprezentuje klientów w sporach sądowych także w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa karnego.

Wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Z kancelarią związany od 2015 roku.