Marek Słomiński - Radca prawny

Marek Słomiński

Radca prawny
Dyrektor Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2010 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie spółek handlowych oraz prawie bankowym.

Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe (w tym kilkuletnie na stanowisku dyrektora departamentu prawnego) zdobywał podczas pracy zawodowej w kancelariach radcowskich, spółkach oraz instytucjach finansowych, a także występując przed sądami i organami administracji publicznej. Zdobył praktyczną wiedzę z zastosowania norm prawa bankowego, handlowego, cywilnego oraz postępowania cywilnego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców.

Z Kancelarią związany od 2011 roku – obecnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.