Magdalena Haintze-Suchocka - Adwokat

Magdalena Haintze-Suchocka

Adwokat
Kierownik Działu Egzekucji Sądowej

Magdalena Haintze-Suchocka specjalizuje się w prawie zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem umów konsumenckich oraz umów związanych z obrotem gospodarczym, jak również szeroko rozumianą problematyką ubezpieczeń gospodarczych, w tym spraw dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych w ramach procedury windykacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania egzekucyjnego. Przygotowuje projekty umów, sporządza opinie prawne, aktywnie reprezentuje klientów w negocjacjach pozasądowych oraz w postępowaniach sądowych. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną klientów indywidualnych i korporacyjnych.