Maciej Taube - Adwokat

Maciej Taube

Adwokat

W latach 2014-2017 odbywał aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w pracy w organie administracji publicznej, spółce prawa handlowego z sektora paliwowo – energetycznego oraz trójmiejskich kancelariach prawnych.

W roku 2017 wpisany na listę adwokatów. W praktyce zawodowej reprezentuje interesy osób fizycznych i prawnych, w tym spółek z branży TSL w sporach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego zarówno na etapie przedsądowym jak i procesowym.

Posiada także doświadczenie z dziedziny prawa i postępowania administracyjnego, prawa umów w obrocie gospodarczym jak i prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego oraz dochodzenia należności.