Katarzyna Buła - Adwokat

Katarzyna Buła

Adwokat

Katarzyna Buła, druga spośród najlepszych absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego rocznika 2010, w kancelarii zajmuje się prawem zobowiązań, w szczególności procesami sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów i akcji. Jej drugim polem zainteresowań jest prawo administracyjne. Wielokrotnie występowała przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych, w tym w szczególności dotyczących mienia zabużańskiego, procesu inwestycyjnego oraz planowania przestrzennego. Prowadzi bieżącą obsługę klientów kancelarii, w tym przygotowuje projekty umów, sporządza opinie prawne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.