dr Martyna Jedlińska - Radca prawny

dr Martyna Jedlińska

Radca prawny
Wspólnik zarządzający

Martyna Jedlińska specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień części ogólnej. Przedmiotem jej zainteresowań jest również prawo spółdzielcze oraz zagadnienia z zakresu funduszy inwestycyjnych. Jest autorem trzech publikacji z zakresu prawa cywilnego zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Publikacje te poświęcone były problematyce pełnomocnictwa do czynności na rachunku bankowym, działalności etycznych funduszy inwestycyjnych oraz założeniu spółdzielni socjalnej. Artykuły te zostały opublikowane w Prawie i Więzi, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Przeglądzie Sądowym. Rozprawa doktorska dotyczyła natomiast spółdzielni socjalnych i związanych z nimi zagadnień cywilnoprawnych.