dr Martyna Jedlińska - Radca prawny

dr Martyna Jedlińska

Radca prawny
Wspólnik zarządzający

Dr Martyna Jedlińska studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała zaś w roku 2015 broniąc na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z wyróżnieniem, opublikowaną następnie, pracę doktorską pt. „Spółdzielnia socjalna w prawie polskim. Zagadnienia cywilnoprawne.” Od 2016 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu polskiego prawa prywatnego, w szczególności prawa zobowiązań oraz części ogólnej prawa cywilnego, jak również prawa spółdzielczego. Zakres zainteresowań dr Martyny Jedlińskiej obejmuje również tematykę funduszy inwestycyjnych. Praktykę zawodową uzupełnia pracą naukową, jest autorką szeregu publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych z zakresu prawa cywilnego jak i funduszy inwestycyjnych, jak również autorem i współautorem wydań książkowych, w tym m.in. Systemu Prawa Prywatnego. Aktywnie uczestniczy ponadto w życiu gospodarczym pełniąc funkcje w organach spółek handlowych.