dr Dominik Bierecki - Adwokat

dr Dominik Bierecki

Adwokat
Wspólnik zarządzający

Dr Dominik Bierecki studia prawnicze ukończył w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, broniąc z wyróżnieniem, następnie opublikowaną, pracę magisterską pt.: „Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej”. W 2016 roku ukończył studia  podyplomowe w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno – ekonomicznym, prowadzone w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W 2017 roku z wyróżnieniem obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie rozprawę doktorską pt.: „Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2017 roku jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.  

Dr Dominik Bierecki specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa spółdzielczego. Poza prowadzeniem praktyki adwokackiej uczestniczy w życiu gospodarczym zasiadając w radach nadzorczych przedsiębiorstw finansowych, paliwowych oraz specjalizujących się w marketingu i reklamie. Zebrane w ten sposób doświadczenie wzbogaca aktywnie prowadząc prace naukowe przez zasiadanie w redakcjach i radach naukowych czasopism prawniczych i ekonomicznych, wygłaszanie referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie artykułów i książek z dziedzin swojej specjalizacji. Praktyka odbyta podczas prowadzenia wykładów na uczelni wyższej pozwoliła mu lepiej zrozumieć wyzwania i problemy jakie konstrukcje prawne stawiają przed osobami je stosującymi. Jego wiedzę i doświadczenie wykorzystał m.in. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Międzynarodowa Organizacja Pracy, z którymi stale współpracuje w roli eksperta, oraz Bank Światowy.