dr Aleksandra Brodecka  - Adwokat

dr Aleksandra Brodecka

Adwokat

Aleksandra Brodecka, doktor nauk prawnych, pracownik  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku kariery naukowej związana  z szeroko pojętym prawem handlowym. W Latach 2010-2015 wykładowca w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, obecnie w Zakładzie Praw Człowieka i Etyki Prawniczej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa w Warszawie. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych m. in. „Prawo ubezpieczeń gospodarczych”, „Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach”, „Europa sędziów”, „Europa urzędników”, „Europa przedsiębiorców” i inne. Specjalizuje się w problematyce związanej z ekonomiczną analizą prawa, arbitrażem handlowym i prawem ubezpieczeń.