Anna Skorupska - Stanek - Adwokat

Anna Skorupska - Stanek

Adwokat

Anna Skorupska-Stanek ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trakcie swojej kariery zawodowej adwokat Anna Skorupska-Stanek współpracowała z licznymi firmami na stanowisku specjalista ds. prawnych, a także z kancelariami adwokackimi jako aplikant adwokacki. Adwokat Anna Skorupska-Stanek pracowała również w Prokuraturze Rejonowej w Sopocie, dzięki czemu nabyła doświadczenie w zakresie zarówno spraw karnych, jak i cywilnych. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Izbie Rzeszowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego, w 2017 roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Posiada również doświadczenie procesowe. W czasie odbywania aplikacji adwokackiej współpracowała z kancelariami adwokackimi reprezentując klientów zarówno w sporach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego jak i w sprawach karnych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym, w tym rozwodami oraz postępowaniami w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Zainteresowania prawne koncentrują się w szczególności w obszarach prawa cywilnego oraz rodzinnego, a także prawa ochrony zwierząt.